Održan Okrugli sto povodom projekta “Dobre Politike za Dobro Društvo”

U okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” u petak 12.05. u Palati Srbija, održan je Okrugli sto u kome su na kom su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja o dostupnosti i pristupačnosti usluga sistema socijalne zaštite mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, sprovedenog u okviru ovog projekta.

Na sastanku je koordinator projekta Stefan Pejić predstavio opšte ciljeve projekta i samog istraživanja, nakon čega je koordinatorka za komunikacije i zagovaranje Nina Šašić predstavila rezultate kvantitativne komponente istraživanja, a socijalna radnica, edukatorka i istraživačica na ovom projektu Marija Petrović predstavila je rezultate kvalitativne komponente istraživanja sprovedenog u okviru projekta.

Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Ministarstva turizma i omladine, 6 centara za socijalni rad i Asocijacije centara za socijalni rad Srbije, predstavnici/e organizacija civilnog društva i predstavnice studenata specijalne pedagogije.

 

Predstavljanje rezultata istraživanja pratila je bogata diskusija, tokom koje smo stekli dodatne uvide iz perspektive stručne zajednice. Iako su rezultati kvantitativnog i kvalitativnog dela istraživanja bili međusobno usaglašeni i komplementarni, bilo je od neizmerne koristi za naše istraživanje i čitav projekat da se čuju različita mišljenja sa različitih pozicija. Sa učesnicima smo razgovarali ne samo o rezultatima istraživanja, već i o njihovim implikacijama, kao i o mogućim pravcima delovanja spram podeljenih uvida.

Rezultati istraživanja će biti objavljeni u publikaciji tokom leta, a plot trending sistem upućivanja informisani i izrađeni upravo rezultatima.

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE
Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.