#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU

MARKO VERDENIK – DROGART, Slovenija RE GENERACIJA: Za početak, reci nam malo o organizaciji DrogArt? Koje vrste usluga pružate i kako ste uspeli da uspostavite vezu sa zajednicom i vladinim zvaničnicima i institucijama i koliko je bitno da svi budu složni uprkos svim preprekama? MARKO: DrogArt je organizacija za smanjenje štete osnovana 1999. godine. Na […]