Uputsvo za zaštitu od COVID-19

Uputstvo za zaštitu od COVID-19 za korisnike droga U cilju prevencije širenja COVID-19 među rizičnim populacijama za koje i sa kojima radimo, Nevladina Organizacija Re Generacija je zajedno sa Mrežom za politike prema Drogama i Udruženjem Prevent pripremilia set korisnih informacija za osobe koje koriste psihoaktivne supstance, kao i seksualne radnike i radnice. U pripremi […]