Trening – Rad sa ženama žrtvama nasilja sa iskustvom upotrebe droga

Želiš da saznaš više o osnovnim pojmovima koji se tiču politika prema drogama? Zanimaju te i druge teme vezane za upotrebu droga i rada sa osobama koje ih koriste? 
Šta kada se u upotrebu upotrebu droga uključi i nasilje? 
Zašto žena koja trpi nasilje “samo ne ode” od nasilnika? Kako reaguju nadležne isnstitucije i Centar za socijalni rad u praksi i kako to možemo da unapredimo?

Odgovor na ova i mnoga druga pitanja možeš da dobiješ učešćem na treningu “Rad sa ženama žrtvama nasilja sa iskustvom upotrebe droga”. 
Tokom dva dana treninga pored teorijskog dela, kroz radionice i diskusiju imaćeš priliku da naučiš mnogo o različitim aspektima upotrebe droga u ko-relaciji sa nasiljem ali i sistemskim odgovorom na postojeće probleme. 

Trening je namenjen svim pojedincima koji rade sa ovim ranjivim grupama, i žele dodatno da se edukuju o radu sa ovom ranjivom grupom, kao i zaposlenima u organizacijama / institucijama koje rade u oblasti droga i/ili u oblasti prevencije i odgovora na nasilje nad ženama.
Trening je namenjen i studentima svih humanističkih nauka, koji žele da se dodatno edukuju o ovim temama.

Ukoliko su te teme iznad zainteresovale da se prijaviš za učešće na treningu, prijava je ovde!
Trening će biti održan 03. i 04. marta preko ZOOM platforme od 11 do 15 časova.
Prijave se zatvaraju u sredu, 02. marta u 12:00 časova. 
Svim prijavljenim učesnicima instrukcije za pristup zoom platformi biće poslate nakon zatvaranja prijava, zajedno sa detaljnom agendom treninga.

Ovaj trening realizuje se u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”. Projekat sprovodi NVO Re Generacija, uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, a u okviru granta koji pruža Evroazijsko udruženje za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Network of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.