Poziv na konferenciju “Izgubljene u sistemu”

NVO Re Generacija Vas poziva na konferenciju ,,Izgubljene u sistemu” koju organizujemo uz podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije. Konferencija je prvi događaj ovakvog tipa tokom kog ćemo se fokusirati na važnost  urodnjavanja dostupnih usluga i važnosti povezivanja različitih tema sa rodnim aspektom.

Konferencija će biti održana u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, i ovom prilikom ćemo se dotaći dve važne teme – života žena koje žive sa HIV-om u Srbiji, i žena koje koriste droge.

Prvi deo konferencije biće okrugli sto kao završna aktivnost istraživačkog projekta “Podacima do promene – Osnaživanje zagovaračkog odgovora žena koje žive sa HIV-om”. Cilj projekta je da kroz prikupljene podatke i strategiju zagovaranja osnažimo žene koje žive sa HIV-om u Srbiji i predstavimo njihova iskustva i potrebe, ali i probleme sa kojima se suočavaju, a koji su u vezi sa ravnopravnošću, ljudskim pravima, i seksualnim i reproduktivnim zdravljem.

Na događaju ćemo predstaviti Nacionalni izveštaj “Podacima do promene”, nastao na osnovu istraživanja, ali i fokus grupa i upitnika sprovedenog sa pružaocima usluga osobama koje žive sa HIV-om. Kao posebnu novinu dosadašnjim istraživanjima među zajednicom koja živi sa HIV-om u Srbiji vidimo uključivanje rodne perspektive, ali i pitanja koje se odnose na iskustvo različitih oblika nasilja koje su žene možda doživele nakon što su saznale svoj HIV status, ili zbog njega.

U drugom delu konferencije, u sklopu istoimene kampanje usmerićemo pažnju na različite vrste nasilja koje doživljavaju žene, pripadnice grupa pod povećanim rizikom, sa posebnim fokusom na žene koje koriste droge, i pokušati da zajedno dođemo do odgovora na koji način će urodnjavanje različitih usluga pomoći i podrške biti od koristi svima nama. Ovom prilikom ćemo i promovisati alat za samoprocenu kada su u pitanju rodno osetljive usluge, namenjen organizacijama i institucijama koje pružaju usluge ženama. 

Konferencija će se održati u ponedeljak, 28. novembra 2022. godine u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 129, sa početkom u 12:00 časova. 

Agendu možete pogledati ovde.

Molimo Vas da svoje prisustvo konferenciji potvrdite putem ovog linka.

Rok za prijave: 27.11. do 17 časova.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti na mejl info@regeneracija.org