Održan trening “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” razvijen je i održan trening za predstavnike organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama mladih pod nazivom “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”. Ovaj dvodnevni trening održan je 9. i 10. novembra 2023. godine, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. 

Prvog dana treninga smo, nakon dobrodošlice, registracije i upoznavanja sa učesnicima treninga, sa Stefanom Pejićem kroz radionice i predavanja obradili temu pristupa uslugama i različitih vrsta prepreka sa kojima se susreću različite marginalizovane zajednice. Ovaj, prvi, deo treninga ohrabrio je učesnike da probleme pristupa uslugama sagledaju iz perspektive članova različitih marginalizovanih populacija, te nam omogućio da svi skupa započnemo razgovor o tome koji su sve činioci prisutni i relevantni kada govorimo o pristupu uslugama za marginalizovane populacije. 

Drugi dan treninga započeli smo predavanjem i radionicom praktičnih alata Katarine Toskić iz YUCOM-a, koja je iz pravnog i pravničkog ugla učesnicima predočila šta su to ljudska prava, zašto su bitna i koji su nam sve mehanizmi njihove zaštite na raspolaganju, odnosno kako ti mehanizmi izgledaju, kada je koji primenljiv i kako najbolje da ih iskoristimo. Trening je zatvoren predavanjem Nine Šašić o pristupnosti i pristupačnosti usluga, odnosno njihovom prilagođavanju (i značaju njihovog prilagođavanja) marginalizovanim zajednicama. 

Čitav program treninga je podigao kompetencije polaznika za rad sa marginalizovanim grupama mladih, ali je i pokrenuo plodnu diskusiju o samoj temi projekta i treninga, informisanu različitim iskustvima i usmerenjima polaznika, pa je iznedrio  različite uvide i pravce razmišljanja koji će biti uvršteni u Smernice nastale na ovom projektu. 

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.