Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, naročito kada pristupaju određenim zdravstvenim ili socijalnim uslugama. Zato je sada trenutak za tradicionalni pregled osnovnih pojmova!

Pošto smo već u ranijim blog postovima, nevezanim za ovaj projekat, pisali o tome ko su mladi u riziku i kojim su to rizicima izloženi – ne želimo da se ponavljamo, ali ćemo samo podsetiti da se čitava populacija mladih, a povrh toga naročito neki segmenti ove populacije, smatraju marginalizovanima, i da se u rizike kojima su oni izloženi(ji) ubrajaju stigmatizacija, diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava. Ovi fenomeni i neprijateljska ili nepoverljiva atmosfera koju oni u društvu stvaraju spram marginalizovanih zajednica zapravo im dodatno otežavaju pristup preko potrebnim uslugama i sistemima podrške.

U okviru ovog projekta nastojimo da popišemo i podelimo sa vama sve informacije, kontakte, alate i druge resurse koji su nam dostupni, a koji mogu da pomognu da se diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava prepoznaju, suzbiju i/ili da se na njih adekvatno reaguje. Kao takvi, ovi resursi će biti korisni svima, ali naročito će biti upućeni onim mladima koji su zbog svog identiteta ili životnog stila pod povećanim rizikom i pripadaju marginalizovanim ili “osetljivim” društvenim grupama, kao i organizacijama civilnog društva koje kroz svoje programe i projekte pružaju podršku i/ili pomoć baš ovim mladim ljudima. Najbitnije je da, stavljanjem različitih resursa na raspolaganje i pružanjem podrške, baš ove zajednice osnažimo da zaštite svoja prava ili reaguju na njihovo kršenje.

Kako bismo postigli ove ciljeve, neophodno je najpre da imamo što detaljniji uvid u iskustva članova marginalizovanih zajednica mladih i u situacije u kojima su oni doživeli diskriminaciju, nasilje i/ili kršenje svojih prava. Zato ćemo započeti razgovor na ovu temu na sledeći način: pozivamo sve vas koji ste doživeli diskriminaciju, socijalno isključivanje, nasilje ili kršenje svojih prava zbog nekog aspekta svog identiteta ili životnog stila da zapišete i anonimno nam pošaljete svoje iskustvo putem NGL linka koji delimo na našim instagram storijima, kako bismo mogli da ga podelimo sa našim pratiocima radi boljeg sagledavanja teme, ali i dalje problematizacije. Budite sami svoj glas!

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice nam se možete obratiti kojim god kanalom vam je najlakše, a ako ste spremni da doprinesete razgovoru na ovu temu i iznalaženju rešenja za pomenute probleme, pratite objave o ovom projektu i ubuduće!

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.