Upitnik za mlade koji učestvuju u noćnom životu

Da li imaš između 18 i 35 godina i posećuješ klubove, žurke i festivale? Ti nam trebaš!

Re Generacija je u partnerstvu sa Udrugom Terra i organizacijom HOPS pokrenula projekat pod nazivom “Mladi za mlade da zajedno rade”, koji za cilj ima podizanje kapaciteta i kompetencija regionalnih omladinskih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i/ili koriste droge, odnosno mladima u riziku i marginalizovanim ili ranjivim grupama mladih, za participaciju u omladinskim politikama i zagovaranje za reformu javnih politika. 

Da bismo osmislili odgovarajuće programe, pružili kvalitetne i prilagođene usluge, i predlagali korisne promene u javnim politikama, treba nam uvid u baš tvoja iskustva, znanja, stavove i mišljenja! Samo ispitivanjem potreba i ponašanja mladih koji izlaze možemo osmisliti usluge i politike koje će biti po meri mladih.

Ukoliko želiš da se uključiš, doprineseš razgovoru na ove vrlo bitne teme i s nama podeliš svoje potrebe i ideje, popuni ovaj upitnik!

Jedva čekamo da vidimo tvoje odgovore i počnemo zajedno da radimo na bezbednosti mladih koji učestvuju u noćnom životu!

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.