Održan trening “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan prvi trening, pod nazivom “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, udruga Terra je u Rijeci organizovala trening u trajanju od pet dana: od 14. do 18. juna 2023. godine, za ukupno 18 polaznika – po 6 iz svake od partnerskih organizacija. 

 

U ovih pet dana treninga, udruga Terra, kao i ostale partnerske organizacije na projektu (NVO Re Generacija iz Beograda i HOPS iz Skopja), ali i drugi stručnjaci, održali su predavanja i radionice na teme povezane sa konceptima bezbednosti u noćnom životu. Nakon što su se upoznali, polaznici su razmenili iskustva u radu u okviru svojih organizacija, razgovarali o tome šta su bezbednost i rizik u okruženjima noćnog života i kako im pristupiti, o intervencijama na terenu i reagovanju na krizne situacije u zavisnosti od različitih faktora, prvoj pomoći, te posetili drop-in centar udruge Terra i imali prilike da iz prve ruke vide kako tačno on funkcioniše. 

 

Na treningu je takođe bilo reči i o virtuelnom prostoru kao izrazito bitnom za grupu ka kojoj je projekat usmeren, pa smo se bavili komunikacijom i njenim prilagođavanjem korisnicima, naročito u digitalnom svetu, kao i dosezanjem ciljne grupe pomoću platforme Tik-Tok. Jedan dan bio je posvećen noćnom outreach-u, odnosno terenskom radu i formiranju tima za noćni outreach, nakon čega su polaznici iste večeri imali i dodatnu praktičnu vežbu u vidu terenskog rada na jednoj žurci u Rijeci. Osim toga, predstavljeni su i web outreach i online intervencije kao svojevrstan dodatak tradicionalnom outreach-u, kao i preduslovi i koraci za razvijanje ove usluge. 

 

Osim predavanja i radionica, trening je uključivao i razmenu znanja i iskustava kroz žive diskusije i poređenja nacionalnih konteksta kad je reč o radu u oblasti smanjenja štete u noćnom životu. Ovakvom razmenom jedni drugima smo pomogli u podizanju kapaciteta za rad u ovoj oblasti, čime smo napravili prvi korak ka boljem odgovoru na potrebe mladih koji učestvuju u noćnom životu i organizacija civilnog društva koje rade sa njima.

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.