Evropsko veb istraživanje o drogama 2024

Da li koristite drogu? Koliko? Iz kojih razloga? Ovo su neka od pitanja iz najnovijeg evropskoj online istraživanja o drogama, koju i ove godine sprovodi Evropska agencija za droge (EMCDDA). Istraživanje targetira ljude od 18 i više godina koji su koristili droge, a za cilj ima da poboljša razumevanje obrazaca upotrebe droga u Evropi i pomogne u oblikovanju budućih politika i intervencija u vezi sa drogama.

Po drugi put učestvuju i partneri agencije sa Zapadnog Balkana i zemlje iz oblasti evropske susedske politike, kroz projekte Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA8) i EU4Monitoring Drugs (EU4MDII), čime se nastoji da se premosti jaz u podacima u regionima.

Dobrovoljna, anonimna anketa — jedna od ciljanih „vodećih“ metoda praćenja na nivou Evrope — ove godine će se sprovoditi u 36 zemalja na oko 30 jezika, medju kojima je i Srbija. Na nacionalnom nivou partner EMCDDA ove godine je naša organizacija, Re Generacija. 

Glavni fokus ovogodišnjeg istraživanja je kanabis, ali ono sadrži i odeljke posvećene drugim supstancama kao što su stimulansi, psihodelici i opioidi. 

Ovo je idealna prilika da prikupimo što bolje podatke koji će informisati dalje kreiranja servisa i politika vezanih za droge u našoj zemlji. Kako bismo stekli što jasniju i tačniju sliku o situaciji kada je reč o upotrebi droga u našoj zemlji treba nam baš tvoja pomoć! 

Ukoliko imaš iskustvo upotrebe droga i više od 18 godina

Upitniku možeš pristupiti putem ovog linka.

ili skeniranjem ovog QR koda

Popunjavanje traje između 10 i 45 minuta, u zavisnosti od toga koliko je modula o pojedinačnim supstancama ispitanik spreman da popuni. Istraživanje je potpuno anonimno i informacije koje ispitanici pruže su poverljive, a biće objavljeni samo zbirni rezultati istraživanja.