SAVE THE DATE: Promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Bezbednost mladih u noćnom životu tema je od izuzetnog značaja za većinu mladih, a često biva zanemarena. NVO Re Generacija već dugi niz godina kroz svoj rad ovu temu stavlja u fokus svojih projekata i programa namenjenih sistemskom pristupu ovoj temi. Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije izveštaja o rezultatima istraživanja i […]

Održan trening “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” razvijen je i održan trening za predstavnike organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama mladih pod nazivom “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”. Ovaj dvodnevni trening održan je 9. i 10. novembra 2023. godine, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu.  Prvog dana treninga smo, […]

Održan trening: Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan drugi trening, pod nazivom “Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, organizacija HOPS je u Skopju organizovala trening u trajanju od pet dana: od 19. do 25. […]

Film – Dobre politike za dobro društvo

Godinu dana smo se bavili pitanjem da li u sistemu socijalne zaštite postoje programi usmereni na mlade koji su pod povećanim rizikom u vezi sa psihoaktivnim supstancama, da li su dostupni, pristupačni i prilagođeni ovim mladima, kao i kako možemo da proširimo i unapredimo paletu postojećih programa i usluga – kroz reformu javnih politika, kroz […]

Poziv na okrugli sto povodom projekta “Dobre Politike za Dobro Društvo”

Okrugli sto u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” održaće se u petak 12. maja, s početkom u 11 časova, u trajanju od dva sata, u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Istočni ulaz, sala 233, II sprat. U okviru ovog projekta NVO ReGeneracija sprovodi istraživanje koje se tiče usluga sistema socijalne zaštite namenjenih […]

Upitnik za stručnjake u oblasti socijalne zaštite

Da li ste zaposleni u sistemu socijalne zaštite? Da li radite u organizaciji civilnog društva i u okviru svog rada pružate usluge iz oblasti socijalne zaštite? Da li ste student/kinja završne godine studija socijalnog rada, prevencije i tretmana poremećaja ponašanja, psihologije, pedagogije ili andragogije? Ako je vaš odgovor na bilo šta od navedenog potvrdan – […]

SEXISM FREE NIGHT Kampanja

Budite aktivni posmatrač i stvorite bezbednije noćno okuruženje za sve! Seksizam je virus. Vekovima se širi svetom i u većini slučajeva ostaje neprimećen, ali imamo dobre vesti: identifikovan je! Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra, konzorcijum projekta “Sexism free night” pokrenuo je evropsku kampanju usmerenu na posmatrače u noćnom životu.  Kampanja […]

KOZAVISNOST I NASILJE NAD ŽENAMA KOJE KORISTE DROGU

Autor: Leo Ivanišević Termin kozavisnost se prvi put pojavio tokom sedamdesetih godina prošlog veka kao deo profesionalnog govora između stučnjaka u različitim centrima za odvikavanje od alkohola i droga u Minesoti. Robert Subi i Džon Fril, u knjizi nazvanoj Ko-Zavisnost, Problem u nastajanju objašnjavaju da je originalno ovaj termin označavao ljude čiji život trpi usled […]

Predstavljamo: “Drug-checking”

Predstavljamo: Drug-checking Upotreba psihoaktivnih supstanci, posebno u rekreativnom okruženju, nije nova pojava. Prema podacima Evropskog centra za monitoring droga i bolesti zavisnosti za 2019. godinu, procenjeno je da je 18 miliona Evropljana nekad u svom životu probalo kokain, dok je 13.7 miliona probalo MDMA.. U Srbiji, kao i u drugim zemljama Evrope, psihoaktivne supstance koje […]

Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala

Saradnja Drugreporter-a i Re Generacija traje dugi niz godina, i u okviru nje sprovedeno je istraživanje “Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala u Beogradu i Budimpešti”. Ovaj izveštaj, zasnovan je na nalazima pomenutog istraživanja sprovedenog među klijentima zatvorenih programa zamene igala u Budimpešti i Beogradu, i pruža uvid na posledice manje podrške […]