Održan trening “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” razvijen je i održan trening za predstavnike organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama mladih pod nazivom “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”. Ovaj dvodnevni trening održan je 9. i 10. novembra 2023. godine, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu.  Prvog dana treninga smo, […]

Bolji pristup za bolju poziciju: Smernice za rad sa marginalizovanim mladima

Ko su mladi u riziku i kojim su rizicima izloženi? Šta je dostupnost usluga, a šta njihova pristupačnost – i kako (i zašto) ih prilagoditi marginalizovanim zajednicama? Šta su ljudska prava i čemu služe? Kako prepoznati diskriminaciju i šta učiniti kada su nečija prava narušena? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u […]

Prijave za trening: Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na učešće u treningu “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava” namenjenom organizacijama civilnog društva koje rade (i) sa mladima koji koriste droge, mladima pod povećanim rizikom i marginalizovanim grupama mladih uopšte, koji sprovodimo u okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”. Ovaj trening je namenjen podizanju kapaciteta, tj. kompetencija osoba […]

Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, naročito kada pristupaju određenim zdravstvenim ili socijalnim uslugama. Zato je sada trenutak za tradicionalni pregled osnovnih pojmova! Pošto smo već u ranijim blog postovima, nevezanim za ovaj projekat, […]

Vršnjačka onlajn podrška

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”, Re Generacija sprovodi program vršnjačke online podrške namenjene mladima!  Počev od jula pa sve do sredine oktobra, mladima će na raspolaganju biti njihovi vršnjaci, a naši omladinski radnici i radnice, koji će im pružati podršku i informacije i upućivati ih na korisne resurse i dostupne usluge. Ovaj […]