Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, naročito kada pristupaju određenim zdravstvenim ili socijalnim uslugama. Zato je sada trenutak za tradicionalni pregled osnovnih pojmova! Pošto smo već u ranijim blog postovima, nevezanim za ovaj projekat, […]

Vršnjačka onlajn podrška

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”, Re Generacija sprovodi program vršnjačke online podrške namenjene mladima!  Počev od jula pa sve do sredine oktobra, mladima će na raspolaganju biti njihovi vršnjaci, a naši omladinski radnici i radnice, koji će im pružati podršku i informacije i upućivati ih na korisne resurse i dostupne usluge. Ovaj […]