Priručnik za učestvovanje u javnim politikama za organinzacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima

Organizacije i praktičari koji rade sa marginalizovanim mladima i mladima u riziku obično dizajniraju i/ili sprovode različite vrste aktivnosti, programa i usluga usmerenih ka zaštiti zajednica s kojima rade i poboljšanju njihove pozicije. Ove aktivnosti i programi mogu se ugrubo podeliti u tri međusobno povezane kategorije: istraživanje, praktice (terenske) aktivnosti i učestvovanje u javnopolitičkim procesima. […]

SAVE THE DATE: Promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Bezbednost mladih u noćnom životu tema je od izuzetnog značaja za većinu mladih, a često biva zanemarena. NVO Re Generacija već dugi niz godina kroz svoj rad ovu temu stavlja u fokus svojih projekata i programa namenjenih sistemskom pristupu ovoj temi. Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije izveštaja o rezultatima istraživanja i […]

Održan trening “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” razvijen je i održan trening za predstavnike organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama mladih pod nazivom “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”. Ovaj dvodnevni trening održan je 9. i 10. novembra 2023. godine, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu.  Prvog dana treninga smo, […]

Bolji pristup za bolju poziciju: Smernice za rad sa marginalizovanim mladima

Ko su mladi u riziku i kojim su rizicima izloženi? Šta je dostupnost usluga, a šta njihova pristupačnost – i kako (i zašto) ih prilagoditi marginalizovanim zajednicama? Šta su ljudska prava i čemu služe? Kako prepoznati diskriminaciju i šta učiniti kada su nečija prava narušena? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u […]

Prijave za trening: Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na učešće u treningu “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava” namenjenom organizacijama civilnog društva koje rade (i) sa mladima koji koriste droge, mladima pod povećanim rizikom i marginalizovanim grupama mladih uopšte, koji sprovodimo u okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”. Ovaj trening je namenjen podizanju kapaciteta, tj. kompetencija osoba […]

Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, naročito kada pristupaju određenim zdravstvenim ili socijalnim uslugama. Zato je sada trenutak za tradicionalni pregled osnovnih pojmova! Pošto smo već u ranijim blog postovima, nevezanim za ovaj projekat, […]

Džepni vodič za komunikaciju s mladima

Da li se u svom radu često susrećete sa mladima u riziku, ali vam je potrebno više informacija o tome kako im pristupiti i kako komunicirati s njima? Ako je tako, onda je baš naš Džepni vodič za komunikaciju sa mladima za vas! U ovom vodiču naći ćete detaljno objašnjenje o tome ko su mladi […]

Film – Dobre politike za dobro društvo

Godinu dana smo se bavili pitanjem da li u sistemu socijalne zaštite postoje programi usmereni na mlade koji su pod povećanim rizikom u vezi sa psihoaktivnim supstancama, da li su dostupni, pristupačni i prilagođeni ovim mladima, kao i kako možemo da proširimo i unapredimo paletu postojećih programa i usluga – kroz reformu javnih politika, kroz […]

Završna konferencija povodom projekta “Dobre politike za dobro društvo”

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta “Dobre politike za dobro društvo”. Konferencija će biti održana u petak, 1. septembra 2023. godine, u prostoru Miljenko Dereta, na adresi Dobračina 55, sa početkom u 9:30 časova. Na konferenciji će biti predstavljeni tema i ciljevi projekta “Dobre politike za dobro društvo”, kao i njegovi rezultati. Biće detaljno predstavljeni […]

Sistem upućivanja – Mladi pod povećanim rizikom

Kako su rezultati istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta pokazali, većina ispitanih pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite smatra da bi razvijanje usluga za mlade u riziku, kao i razvijanje sistema upućivanja na organizacije koje sa ovim populacijama mladih rade, olakšalo rad centara za socijalni rad. Da bi odgovorila na tu potrebu, a imajući u […]