ReGeneracija – bez rizika, bez granica

Mreža za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) uz partnere Aksion Plus (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), NVO Juventas (Crna Gora), Udruženje Prevent i NVO Re Generacija (Srbija) implenterali su ove godine projekat “No Risk No Borders For Young People, u okviru četvrtog otvorenog poziva Regionalne kancelarije saradnje mladih (RYCO), kofinansiranog od strane […]

Sexism Free Night – online upitnik

Ako ste evropski ljubitelji noćne zabave, žurki i festivala, i imate više od 18 godina, voleli bi da čujemo vaše mišljenje u istraživanju. Postavićemo vam nekoliko pitanja o vašem noćnom životu i festivalskim iskustvima u poslednjih 12 meseci. Ovaj vremenski okvir uključuje izlaske pre izbijanja Covid-19, kao i izlaske tokom trenutne situacije u izolaciji (npr. […]

“Use of new psychoactive substances in WB/SEE – challenges, needs and opportunities”

The New Psychoactive substance phenomenon appeared some time ago, with the growth and production of drugs that replicate the effects of controlled substances (such as amphetamines, cocaine, cannabis and heroin) to avoid legislative control based on different chemical structures. In recent years, the increase of NPS on the market and its use has led to […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU: Helena Valente, Kosmicare, PT

RE GENERACIJA: Kosmicare je sprskoj da kažem publici moguće poznat po angažmanu na BOOM Festivalu, ali pre nego krenemo u detalje reci nam malo o samoj organizaciji? Ko je zapravo Kosmicare i koje vrste usluga pružate? HELENA: Kosmicare je nevladina organizacija sa sedištem u Portugaliji rođena iz volje da podstakne promene u politikama prema drogama […]

TRIPP APP

TRIPAPP Aktivisti kreirali applikaciju za mobilne telefone u cilju prevencije predoziranja kao posledice upotrebe droga Sjajana saradnja mreže YODA – Youth Organisations for Drug Action sa organizacijama NEWNet i Help Not HArm donose nam TripApp – mobilnu aplikaciju kreranu sa idejom da spreči smrtne ishode vezane za upotrebu droga prikupljajuči podatke iz mreže laboratorija za […]

Klabing i zdravlje mladih

Prema rezultatima istraživanja “Clubbing i zdravlje mladih” rekreativna upotreba psihoaktivnih supstanci u parti setingu je učestala. Mlađe generacije vođene radoznalošću često nemaju adekvatne informacije u vezi bezbedne upotrebe psihoaktivnih supstanci i smanjenja štete, a samim tim su nespremni za potencijalne rizike povezane sa upotrebom droge i alkohola. Ovo istraživanje predstavlja dokaz da su programi smanjenja […]

Antropološki razgovori – KSEA i Re Generacija

Antropološki Razgovori Na poziv Kluba studenata etnologije i antropologije (KSEA) NVO Re Generacija je učestvovala na “Antropološkim razovorima” doprinoseči diskusiji o medicinskoj antropologiji, antropološkim uvidima u koncepte zdravlja i bolesti. Razgovaralo se i o pitanju primenjene antropologije, odnosno da li i na koji način antropološka saznanja treba i mogu pomoći rešavanju problema zdravlja. NVO Re […]