ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK PROJEKTA “MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE”

Kako se projekat “Mladi za mlade da zajedno rade” bliži kraju, došao je na red i završni sastanak! Završni sastanak na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade” održan je u Beogradu između 23. i 25. januara. Na ovom sastanku smo se zajedno sa projektnim partnerima – udrugom Terra iz Hrvatske i organizacijom HOPS iz […]

ODRŽANA PROMOCIJA REZULTATA PROJEKTA “MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE”

U četvrtak 25. januara u Palati Srbija, u prostorijama Kancelarije za borbu protiv droga, sa početkom u 10 časova, održana je promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”. Kako je ovaj projekat regionalnog karaktera, smatrali smo da ima smisla da se ta njegova dimenzija istakne, pa je događaj organizovan u saradnji sa partnerskim […]

Priručnik za učestvovanje u javnim politikama za organinzacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima

Organizacije i praktičari koji rade sa marginalizovanim mladima i mladima u riziku obično dizajniraju i/ili sprovode različite vrste aktivnosti, programa i usluga usmerenih ka zaštiti zajednica s kojima rade i poboljšanju njihove pozicije. Ove aktivnosti i programi mogu se ugrubo podeliti u tri međusobno povezane kategorije: istraživanje, praktice (terenske) aktivnosti i učestvovanje u javnopolitičkim procesima. […]

SAVE THE DATE: Promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Bezbednost mladih u noćnom životu tema je od izuzetnog značaja za većinu mladih, a često biva zanemarena. NVO Re Generacija već dugi niz godina kroz svoj rad ovu temu stavlja u fokus svojih projekata i programa namenjenih sistemskom pristupu ovoj temi. Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije izveštaja o rezultatima istraživanja i […]

Mladi za mlade da zajedno rade: Regionalni izveštaj o istraživanju

 S kojim se izazovima mladi susreću u noćnom životu i kako brinu o svojoj bezbednosti? Šta su civilnom društvu najveće prepreke kada je reč o učešću u omladinskim i drugim javnim politikama? Kako donosioci odluka vide ulogu organizacija civilnog društva u javnopolitičkim procesima?  Odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite u regionalnom izveštaju o […]

Održan trening: Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan drugi trening, pod nazivom “Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, organizacija HOPS je u Skopju organizovala trening u trajanju od pet dana: od 19. do 25. […]

Održan trening “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan prvi trening, pod nazivom “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, udruga Terra je u Rijeci organizovala trening u trajanju od pet dana: od 14. do 18. juna 2023. […]

Upitnik za mlade koji učestvuju u noćnom životu

Da li imaš između 18 i 35 godina i posećuješ klubove, žurke i festivale? Ti nam trebaš! Re Generacija je u partnerstvu sa Udrugom Terra i organizacijom HOPS pokrenula projekat pod nazivom “Mladi za mlade da zajedno rade”, koji za cilj ima podizanje kapaciteta i kompetencija regionalnih omladinskih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju […]

Održan inicijalni sastanak projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Spremni smo da lansiramo projekat “Mladi za mlade da zajedno rade”!  Između 26. i 28. marta smo u Beogradu održali uvodni sastanak na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade”. Tokom sastanka smo se sa projektnim partnerima – organizacijom HOPS iz Severne Makedonije i udrugom Terra iz Hrvatske – dogovorili o osnovnim postavkama projekta i […]