#BezbedanParty – Support. Don’t punish.

Ove godine, povodom Međunarodne kampanje Support. Dont punish.  smo tradicionalno organizovai događaj! Kao i svake godine, 26. jun koristimo za zagovaranje za bolje politike prema drogama, ali i druženje sa zajednicom, pokretanje bitnih tema i učenje kroz zabavu. Ove godine, prvi put smo organizovali pab kviz o smanjenju štete, i kroz 5 različitih rundi, sa učesnicima prolazili […]

EVAWUD22 – Izveštaj

Nakon uspešno sprovedene kampanje “Izgubljene u sistemu”, koja je kao polaznu osnovu imala ideju da skrenemo pažnju da bez prethodno analiziranih podataka ne možemo da kreiramo politike i programe zasnovane na dokazima,  pozovemo  institucije i organizacije da pristupe sistematičnom prikupljanju podataka, analizi potreba i prilagođavanju usluga, pristupa i protokola ženama koje koriste droge, kako bi svoje […]

Poziv na konferenciju “Izgubljene u sistemu”

NVO Re Generacija Vas poziva na konferenciju ,,Izgubljene u sistemu” koju organizujemo uz podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije. Konferencija je prvi događaj ovakvog tipa tokom kog ćemo se fokusirati na važnost  urodnjavanja dostupnih usluga i važnosti povezivanja različitih tema sa rodnim aspektom. Konferencija će biti održana u okviru kampanje 16 dana […]

Pod Teleskopom – Support. Don’t Punish!

Svake godine 26. jun posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ove godine pričamo o bezbednosti žena u javnom prostoru, spajkingu, problematičnim narativima s kojima se srećemo, i načinima na koje trenutne politike prema drogama nesrazmerno pogađaju žene. Ideja ovogodišnjeg Support.Don’t Punish! događaja je da kroz panel diskusiju skrenemo pažnju na jednu […]

MEDI EYE – u očima medija

Još jedan Support. Don’t punish! događaj je iza nas! Kao što već znate, svake godine ovaj dan posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ovaj put rešili smo da se fokusiramo na – medije. Neretko smo svedoci diskriminišućeg, stigmatizujućeg i dehumanizujućeg načina na koji mediji prenose vesti o drogama, kao i ljudima […]

MEDI EYE – u očima medija

Još jedan Support. Don’t punish! događaj je pred nama. Tradicionalno ga obeležavamo 26. juna, na Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.Kao i svake godine ovaj dan posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ovaj put rešili smo da se fokusiramo na – medije.Neretko smo svedoci diskriminišućeg, stigmatizujućeg i dehumanizujućeg načina […]

Smernice za unapređenje Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance i uspostavljanje Sistema za servise testiranja droga

Smernice za unapređenje Sistema ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci i uspostavljanje Sistema za sprovođenje programa testiranja droga nastale su u okviru projekta #DAZNAMŠTARADIM koji Nevladina Organizacija Re Generacija sprovodi kroz program malih grantova “Smanjenje štete 2.0” koju dodeljuje Evroazijska Mreža za Smanjenje Štete (EHRA) kao deo Međunarodnog konzorcijuma za smanjenje štete, finansiranog […]

“Use of new psychoactive substances in WB/SEE – challenges, needs and opportunities”

The New Psychoactive substance phenomenon appeared some time ago, with the growth and production of drugs that replicate the effects of controlled substances (such as amphetamines, cocaine, cannabis and heroin) to avoid legislative control based on different chemical structures. In recent years, the increase of NPS on the market and its use has led to […]

Zatvaranje projekta #DAZNAMŠTARADIM

Nakon nekoliko događaja koje smo organizovali proteklih godina, kao i nekoliko lepih saradnji iza nas, kampanja #DAZNAMŠTARADIM prerasla je u projekat, čije rezultate kao i buduće akcije želimo da predstavimo. #DAZNAMŠTARADIM je tokom svog šestomesečnog trajanja imao za cilj da: Mapira zainteresovane strane, i unapredi kanale komunikacije u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci sa fokusom na […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU: Helena Valente, Kosmicare, PT

RE GENERACIJA: Kosmicare je sprskoj da kažem publici moguće poznat po angažmanu na BOOM Festivalu, ali pre nego krenemo u detalje reci nam malo o samoj organizaciji? Ko je zapravo Kosmicare i koje vrste usluga pružate? HELENA: Kosmicare je nevladina organizacija sa sedištem u Portugaliji rođena iz volje da podstakne promene u politikama prema drogama […]