Pod Teleskopom – Support. Don’t Punish!

Svake godine 26. jun posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ove godine pričamo o bezbednosti žena u javnom prostoru, spajkingu, problematičnim narativima s kojima se srećemo, i načinima na koje trenutne politike prema drogama nesrazmerno pogađaju žene. Ideja ovogodišnjeg Support.Don’t Punish! događaja je da kroz panel diskusiju skrenemo pažnju na jednu […]

MEDI EYE – u očima medija

Još jedan Support. Don’t punish! događaj je iza nas! Kao što već znate, svake godine ovaj dan posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ovaj put rešili smo da se fokusiramo na – medije. Neretko smo svedoci diskriminišućeg, stigmatizujućeg i dehumanizujućeg načina na koji mediji prenose vesti o drogama, kao i ljudima […]

Zatvaranje projekta #DAZNAMŠTARADIM

Nakon nekoliko događaja koje smo organizovali proteklih godina, kao i nekoliko lepih saradnji iza nas, kampanja #DAZNAMŠTARADIM prerasla je u projekat, čije rezultate kao i buduće akcije želimo da predstavimo. #DAZNAMŠTARADIM je tokom svog šestomesečnog trajanja imao za cilj da: Mapira zainteresovane strane, i unapredi kanale komunikacije u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci sa fokusom na […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU

MARKO VERDENIK – DROGART, Slovenija RE GENERACIJA: Za početak, reci nam malo o organizaciji DrogArt? Koje vrste usluga pružate i kako ste uspeli da uspostavite vezu sa zajednicom i vladinim zvaničnicima i institucijama i koliko je bitno da svi budu složni uprkos svim preprekama? MARKO: DrogArt je organizacija za smanjenje štete osnovana 1999. godine. Na […]

Tipovi testiranja droga i gde žive u Evropi

Tipovi testiranja droga i gde žive u Evropi Usluge provere ili testiranja droga omogućavaju pojedincima koji koriste droge hemijsku analizu substanci koje koriste, pruže informacija o sadržaju uzoraka, kao i savete, a u nekim slučajevima omogućavaju savetovanje ili kratke intervencije. Ciljevi ovakvih usluga su različiti, od prikupljanja informacija do smanjenja štete obaveštavanjem i upozoravanjem korisnika […]

NIGHT LIGHT

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogama 26. juna, Re Generacija sedmu godinu zaredom organizuje druženje tokom kojeg ćemo otvoreno razgovarati o jednoj od najvećih tabu tema – drogama. Fokus ove godine biće nastavak naših napora u promociji i zagovaranju za omogućavanje usluga smanjenja štete u noćnom životu, poštovanju prava ljudi […]