Evropsko veb istraživanje o drogama 2024

Da li koristite drogu? Koliko? Iz kojih razloga? Ovo su neka od pitanja iz najnovijeg evropskoj online istraživanja o drogama, koju i ove godine sprovodi Evropska agencija za droge (EMCDDA). Istraživanje targetira ljude od 18 i više godina koji su koristili droge, a za cilj ima da poboljša razumevanje obrazaca upotrebe droga u Evropi i […]

Priručnik za učestvovanje u javnim politikama za organinzacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima

Organizacije i praktičari koji rade sa marginalizovanim mladima i mladima u riziku obično dizajniraju i/ili sprovode različite vrste aktivnosti, programa i usluga usmerenih ka zaštiti zajednica s kojima rade i poboljšanju njihove pozicije. Ove aktivnosti i programi mogu se ugrubo podeliti u tri međusobno povezane kategorije: istraživanje, praktice (terenske) aktivnosti i učestvovanje u javnopolitičkim procesima. […]

Bolji pristup za bolju poziciju: Smernice za rad sa marginalizovanim mladima

Ko su mladi u riziku i kojim su rizicima izloženi? Šta je dostupnost usluga, a šta njihova pristupačnost – i kako (i zašto) ih prilagoditi marginalizovanim zajednicama? Šta su ljudska prava i čemu služe? Kako prepoznati diskriminaciju i šta učiniti kada su nečija prava narušena? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u […]

Mladi za mlade da zajedno rade: Regionalni izveštaj o istraživanju

 S kojim se izazovima mladi susreću u noćnom životu i kako brinu o svojoj bezbednosti? Šta su civilnom društvu najveće prepreke kada je reč o učešću u omladinskim i drugim javnim politikama? Kako donosioci odluka vide ulogu organizacija civilnog društva u javnopolitičkim procesima?  Odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite u regionalnom izveštaju o […]

Džepni vodič za komunikaciju s mladima

Da li se u svom radu često susrećete sa mladima u riziku, ali vam je potrebno više informacija o tome kako im pristupiti i kako komunicirati s njima? Ako je tako, onda je baš naš Džepni vodič za komunikaciju sa mladima za vas! U ovom vodiču naći ćete detaljno objašnjenje o tome ko su mladi […]

Sistem upućivanja – Mladi pod povećanim rizikom

Kako su rezultati istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta pokazali, većina ispitanih pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite smatra da bi razvijanje usluga za mlade u riziku, kao i razvijanje sistema upućivanja na organizacije koje sa ovim populacijama mladih rade, olakšalo rad centara za socijalni rad. Da bi odgovorila na tu potrebu, a imajući u […]

Socijalna zaštita i mladi u riziku – Rezultati istraživanja

Koliko su usluge sistema socijalne zaštite prilagođene mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci? Koliko mladi imaju poverenja u sistem socijalne zaštite?  Kakva su znanja i veštine potrebni zaposlenima u sistemu socijalne zaštite kako bi bolje odgovorili na potrebe mladih u riziku?  Odgovore na ova, ali i mnoga druga, pitanja možete naći u […]

Preporuke za web outreach i protokol: Rad sa ljudima koji koriste droge sa fokusom na upotrebu NPS i stimulanasa i rad sa marginalizovanim zajednicama na Zapadnom Balkanu

Potreba za ovim dokumentom potekla je od činjenice da NVO Re Generacija sprovodi web outreach aktivnost među izbeglicama koje pristižu u Republiku Srbiju kao rezultat humanitarne krize u Ukrajini u okviru projekta ’’Hitna podrška pružanju HIV i usluga smanjenja štete među ključnim populacijama u Ukrajini i izbeglicama u odabranim susednim državama’’.  U okviru projekta NVO […]

Upitnik za mlade koji učestvuju u noćnom životu

Da li imaš između 18 i 35 godina i posećuješ klubove, žurke i festivale? Ti nam trebaš! Re Generacija je u partnerstvu sa Udrugom Terra i organizacijom HOPS pokrenula projekat pod nazivom “Mladi za mlade da zajedno rade”, koji za cilj ima podizanje kapaciteta i kompetencija regionalnih omladinskih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju […]