Završna konferencija – Povećanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge

NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije sprovodi projekat ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”. Nakon održanog inicijalnog sastanka sa donosiocima odluka i OCD koje rade na polju droga i odgovora na rodno zasnovano nasilje, kao i […]