Evropsko istraživanje o drogama 2021

Prvo Evropsko online istraživanje o drogama sprovedeno je 2016. godine u 16 država i u njemu je učestvovalo više od 80.000 ljudi. U 2021. godini, ovo istraživanje će biti sprovedeno u preko 30 država Evrope. Novi upitnik, koji će biti u otvoren 6 nedelja postavlja pitanja u vezi sa: socio-demografskim podacima obrascima upotrebe droga pristupu […]