Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”  je bio održan u ponedeljak 22. februara sa početkom u 14 časova preko ZOOM platforme, organizovan od strane NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za brobu protiv droga Vlade Republike Srbije.  Na […]