Žene i upotreba droga

 Ko su žene koje koriste droge?Pod kategorijom žena koje koriste drogu u okviru svojih aktivnosti NVO Re Generacija posebno obraća pažnji na sledeće grupe žena: One žene koje koriste drogu u rekreativnom setingu; One žene koje injektiraju drogu i/ili su razvile zavisnost u vezi sa upotrebom droga;  Seksualne radnice koje koriste drogu  “Telescoping”  Kada je […]

Evropsko istraživanje o drogama 2021

Prvo Evropsko online istraživanje o drogama sprovedeno je 2016. godine u 16 država i u njemu je učestvovalo više od 80.000 ljudi. U 2021. godini, ovo istraživanje će biti sprovedeno u preko 30 država Evrope. Novi upitnik, koji će biti u otvoren 6 nedelja postavlja pitanja u vezi sa: socio-demografskim podacima obrascima upotrebe droga pristupu […]

Poziv za logotip i vizuelni identitet projekta “No risk, no borders for young people project”

Partneri na projektu “No risk, no borders for young people project” pozivaju mlade uzrasta od 15 do 30 godina sa zapadnog Balkana da pošalju svoje predloge za vizuelni identitet projekta. Projekt koordinira Mreža za politiku droga Jugoistočne Evrope sa projektnim partnerima Aksion Plus (Albanija), Margina (Bosna i Hercegovina), Juventas (Crna Gora), Prevent and Re Generation […]

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”  je bio održan u ponedeljak 22. februara sa početkom u 14 časova preko ZOOM platforme, organizovan od strane NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za brobu protiv droga Vlade Republike Srbije.  Na […]