#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU: Helena Valente, Kosmicare, PT

RE GENERACIJA: Kosmicare je sprskoj da kažem publici moguće poznat po angažmanu na BOOM Festivalu, ali pre nego krenemo u detalje reci nam malo o samoj organizaciji? Ko je zapravo Kosmicare i koje vrste usluga pružate? HELENA: Kosmicare je nevladina organizacija sa sedištem u Portugaliji rođena iz volje da podstakne promene u politikama prema drogama […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU

MARKO VERDENIK – DROGART, Slovenija RE GENERACIJA: Za početak, reci nam malo o organizaciji DrogArt? Koje vrste usluga pružate i kako ste uspeli da uspostavite vezu sa zajednicom i vladinim zvaničnicima i institucijama i koliko je bitno da svi budu složni uprkos svim preprekama? MARKO: DrogArt je organizacija za smanjenje štete osnovana 1999. godine. Na […]