TRIPP APP

TRIPAPP Aktivisti kreirali applikaciju za mobilne telefone u cilju prevencije predoziranja kao posledice upotrebe droga Sjajana saradnja mreže YODA – Youth Organisations for Drug Action sa organizacijama NEWNet i Help Not HArm donose nam TripApp – mobilnu aplikaciju kreranu sa idejom da spreči smrtne ishode vezane za upotrebu droga prikupljajuči podatke iz mreže laboratorija za […]