Poziv za sve mlade: Potrebne priče o ratu prema drogama!

 https://docs.google.com/forms/d/1LYMRaFrjS7Ha6AOU7o6MsSR0bR6MoJh2ow3Kvu3_qVo/viewform Students for Sensible Drug Policy (http://ssdp.org/) je “grassroot” mreža mladih ljudi i studenata koji pokreću akcije protiv negativnih i kontraproduktivnih politika prema drogama na nas, pojedince i društvo. Veruju da bi politike prema drogama trebale da budu zasnovane na dokazima, smanjenju štete i utemeljene u interese javnoh zdravlja i ljudskih prava. SSDP UK (http://ssdp.org.uk/) […]