Antropološki razgovori – KSEA i Re Generacija

Antropološki Razgovori Na poziv Kluba studenata etnologije i antropologije (KSEA) NVO Re Generacija je učestvovala na “Antropološkim razovorima” doprinoseči diskusiji o medicinskoj antropologiji, antropološkim uvidima u koncepte zdravlja i bolesti. Razgovaralo se i o pitanju primenjene antropologije, odnosno da li i na koji način antropološka saznanja treba i mogu pomoći rešavanju problema zdravlja. NVO Re […]