Srbija samo prividno usklađuje zakone o drogama u skladu sa EU preporukama

If you want to read the English version of the article please see drugreporter website: http://drogriporter.hu/en/node/2240Propisi i zakoni koji se odnose na posedovanje i upotrebu psihoaktivnih supstanci u Srbiji mogu se omogućavaju interpretaciju na različite načine. Da li je to pretnja, ili se može razumeti i kao oblik lažne „dekriminalizacije“? U Srbiji, posledice koje proističu iz lične […]